Liker du å dra på jakt? Da har du sikkert hørt om Namdalen og områdets jaktmuligheter. Og hvis du bor i området, vet nok hva du skal henge fingrene i når jaktsesongen endelig er åpnet. Selv om området kanskje er mest kjent for sine fantastiske fiskemuligheter, tilbys det her en enestående natur som er som skapt for jakt på rådyr, hjort, elg og småvilt.

Bli med på jakt med Namsen Adventure!

Namsen Adventure kan skilte med flotte, store jaktområder i Overhalla og i området rundt. Med erfarne og velvitende guider og jegere, er du garantert et herlig og spennende jakteventyr i årets store jaktsesong til høsten.

Namsen Adventure tilbyr jakt på småvilt, elg, hjort og rådyr, og et vakkert eventyr som du sent vil glemme. Her er det nemlig ikke bare snakk om jakt – nei da, her tilbys mye mer. Du får bli med på et fantastisk opplegg som inkluderer nydelige naturomgivelser, herlige matopplevelser, overnatting og selvfølgelig jaktopplevelser som vil sørge for minner for livet.

Det vil garantert ikke bli siste gang du ønsker å bli med Namsen Adventure på jakt!

Jaktens historie

Menneskene har jaktet i lang, lang tid tilbake. I utgangspunktet var jakten drevet av behovet for mat, og folk flyttet rundt avhengig av årstidene og byttedyrene som de jaktet på. Visste du at det faktisk var slik Skandinavia ble befolket? Ja, det stemmer. I takt med at isen trakk seg tilbake etter den siste istiden, migrerte det europeiske jaktfolket nordover for å følge villreinens migrering. Selv om selve befolkningen av området skjedde i mye senere tid, er det funnet en rekke funn i området som forteller historien til slike veidekulturer. Vi tenker da på funn som helleristninger og hulemalerier.

En veidekultur er et samfunn som er basert på jakt, fiske og sanking. Betegnelsen brukes gjerne om denne type samfunn, folk og kulturer som eksisterte i forhistorisk tid, eller kulturer hos urbefolkninger, som for eksempel samer.

I dag ser vi heller på jakt og fiske som en sport eller fritidsaktivitet. Fra 1900-tallet begynte store mengder mat å bli industrielt organisert, og behovet for å jakte ble derfor gradvis mindre viktig. Det finnes fortsatt kulturer og steder i verden hvor jakt er meget viktig for føden, men i industriland blir det i dag ansett som en fritidssyssel. Det er for så vidt heller ikke særlig besparende å jakte i Norge i dag, det koster ofte mer å jakte enn hva man kan tjene på det.

Ulike typer jakt

Vi deler i dag jakt inn i to typer: småviltjakt og storviltjakt. Småviltjakt vil si jakt på små pattedyr og fugler, hvor det største dyret er rådyr, selv om rådyr ikke går under kategorien småvilt når det kommer til den norske betegnelsen av småvilt. Storviltjakt omfatter jakt på større pattedyr, her snakker vi om større dyr som hjort, elg, okse og til og med elefanter, i tillegg til store rovpattedyr som for eksempel bjørn og større kattedyr. Det er jo ikke alle disse som er aktuelle i Norge, men jakt på rype-, elg- hjort- og rådyr er i alle fall svært populært her hjemme.

Fangst er også en jakttype, men her snakker vi gjerne om kommersiell utnyttelse av både fisk og sjøpattedyr som for eksempel fiske, hval- og selfangst. Tidligere inkluderte fangst også pelsdyr.

Hva slags våpen brukes til jakt?

I Norge brukes gjerne rifle og haglegevær i jaktsammenheng, men i andre kulturer og steder i verden, kan våpen som spyd, bue, slynge og faktisk sprettert benyttes. Noen benytter også gift, feller og snarer, samt hunder og rovfugler i jaktsammenheng.

I Norge er selvfølgelig alle våpen og bruk av våpen regulert av våpenloven.