Er du en ivrig elgjeger? Ja, da burde det ikke være noen tvil om hvor du bør legge turen til neste elgjaktsesong. Bli med Namsen Adventure på en spennende eventyr i vakre naturomgivelser!

Når er det elgjaktsesong?

I Norge felles det ca. 30 000 elg hvert eneste år. Og det er ikke rart! Elgen er nemlig det viktigste viltet i Norge, både når det gjelder mengde kjøtt og pengeverdi.

Sesongen for elgjakt starter hvert år den 25. september, bortsett fra enkelte steder hvor den starter den 5. oktober. Sesongen varer i ca. en måned, dvs. ut oktober måned.

Elgjakta er regulert av offentlige myndigheter, og i tillegg til når sesongen begynner og avsluttes, er det også regler om hvor man kan jakte etter elg, hvor mange som er tillatt å felle, samt regler om hvordan elgjakta skal utføres.

Kanskje noen synes reglene er veldig strenge, men grunnen til det hele er for å bevare produktiviteten i naturen og elgbestanden – og det må vel de fleste være enige i at er fornuftig.

Populære elgområder og fellingsbestemmelser

Når vi ser på elgområder i Norge, er det Hedmark og Nord-Trøndelag som ligger på toppen av listen over de største elgfylkene sett i forhold til antall fellingstillatelser og antall felte elg. Det er i dag kommunene som avgjør og bestemmer hvor mange elg som er tillatt å felle i hver kommune.

Fellingskvoten fordeles i forhold til bestemte aldersgrupper og kjønn, og trolig takket være disse bestemmelsene, kan vi i dag glede oss over den største elgbestanden i løpet av de siste 40 årene.

Ulike typer elgjakt

Det finnes ulike typer elgjakt. Vi skiller mellom posteringsjakt, smygjakt og jakt med hund.

Posteringsjakt

Den minst utøvde formen for elgjakt, er posteringsjakt. Denne type jakt krever en tålmodig sjel – her jaktes det nemlig i forhold til elgens trekkruter. Posteringsjakt betyr at man har valg seg ut stier hvor elgen farter mest, og både morgen og kveld venter et sted i nærheten for at elgen skal dukke opp.

Smygjakt

Dette er jakttypen for jegere som kan skilte med hurtighet og presisjon, men tålmodighet er også alfa omega ved denne jakttypen. Dette er en svært gammel jaktform, og for å kunne lykkes med smygjakt, er det også svært viktig med list og kunnskap om elgen. Elgen har svært god hørsel og syn, også på nattestid, noe som betyr at jegeren trenger meget god kamuflasje og fremferd i skogen.

Denne jakttypen sørger for mindre risiko for skader, i og med at byttet ofte står helt i ro, og at jegeren kan planlegge godt før han slår til.

Jakt med hund

En jaktform som er blitt mer og mer populær i dag, er jakt med hund. Jegeren kan velge jakt med løshund eller hund i bånd. Hunderasene som benyttes til denne jaktformen, er stor sett elghund og laikaer.

Bli med på elgjakt med Namsen Adventure!

Namsen Adventure inviterer til elgjakt i Overhalla kommune i perioden 10. til 23. oktober. Hvert år blir det felt ca. 300 elg i denne kommunen og Namsen Adventure er alltid på plass. Her får du bli med på elgjakt med dyktige guider som både kan skilte med lokalkunnskap og lang erfaring.

De arrangerer elgjakt for grupper på opptil 8 personer i et jaktområde som ligger ved Hyllenget Gård i Overhalla kommune. Området er på 33 000 mål og tilbyr både gapahuk, jakttårn og poster, som alt legger til rette for årets store opplevelse. Jakta foregår med jakthund i bånd og drivjakt, hvor guidene har hunder som sørger for å jage elgen mot jaktpostene.

Hva venter du på? Bli med på årets store elgjakteventyr med Namsen Adventure!