Hjortejakt er blitt stort i Norge! I jaktsesongen for hjort i 2015/2016 ble det felt 34 000 hjort i Norge, mens det 30 år tidligere, i jaktsesongen 1985/1986, ble felt 11 000 hjort i Norge. Toppåret var imidlertid i 2010, da ble det felt hele 39 143 hjort innenfor norskegrensa.

I 2008 kunne hjortejakta for første gang skilte med flere antall felte hjort enn elg, noe som tilsier at hjortejakta har vokst voldsomt i løpet av de siste årene.

Vestlandet er stedet i Norge hvor hjortebestanden er størst. Faktisk ble det på Vestlandet felt litt mer enn 20% av totalt antall felte hjort i sesongen 2015/2016.

Hjortejaktsesongen åpner hvert år den 1. september og varer helt frem til jul, den 23. desember. Tidligere startet hjortesesongen den 10. september, men i 2012 ble det bestemt at sesongen skulle utvides og starte tidligere.

Hva betegner hjortejakt?

Hjortejakt betegnes ulikt i Norge og Sverige. Felles er at det jaktes på hjortevilt, mens forskjellen er hvilken art det jaktes på. Innenfor de norske grensene omfatter hjortejakta jakt på hjort, arten Cervus elaphus, mens det i Sverige omfatter jakt på dåhjort, arten Dama dama. Hjort er nemlig ikke særlig utbredt i Sverige.

Hvor kan man jakte på hjort?

Selv om bestanden av hjort er størst på Vestlandet, er det nokså mye hjort også andre steder i Norge. Hjortejakt foregår stort sett i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Nord-Trøndelag, men hjorten har også begynt å etablere seg godt på det Indre Østlandet. I løpet av de siste årene er det faktisk felt nokså store hjortedyr på Østlandet, vi snakker her om bukker på 120 til 150 kg.

Typer hjortejakt

Som med elgjakt, finnes det også 3 ulike typer hjortejakt som inkluderer smygjakt, lokkejakt og posteringsjakt.

I smygjakt bruker jegeren sin tålmodighet og list til å smyge seg nært inn på byttet før han skyter. I lokkejakt foregår det litt annerledes, her lokker jegeren brunstbukken til seg ved bruk av bukkens brøl. Den mest utbredte formen for hjortejakt er posteringsjakt, hvor jegeren venter tålmodig på hjorten der hvor hjorten trekker eller beiter.

Hjortejakt krever faktisk enda mer tålmodighet og varsomhet enn ved elgjakt, ettersom hjorten er enda varere for mennesker, og den beveger seg også veldig raskt i områder med ulendt terreng og i tette vegetasjonsområder. Ved hjortejakt er det derfor meget viktig med god viten og erfaring om både terreng og trekkveier, samt god kunnskap om vinden og hvordan den oppfører seg i terrenget hvor hjorten befinner seg.

Bli med Namsen Adventure på hjortejakt!

Det er flere aktører som tilbyr hjortejakt i Norge, og en av dem er Namsen Adventure som tilbyr hjortejakt på Otterøya. Otterøya er velkjent for sin store hjortebestand – ja, faktisk ble det registrert en rekordstor hjortebestand her den siste jaktsesongen! I 2016 ble det nemlig registrert hele 700 hjort, og det var kun det antallet som ble observert, det virkelige tallet er jo faktisk enda større. Og når vi ser på antall felte hjort, blir det hvert år felt ca. 300 hjort på Otterøya.

Lange tradisjoner

Otterøya ligger i Namsos kommune i Nord-Trøndelag og er den største øya i fylket.

Øya har lange tradisjoner innen hjortejakt, og det sies at øya har hatt en stor bestand av hjort helt tilbake til forhistorisk tid. Presten Peder Claussøn Friis var nok den første til å beskrive og nedtegne hjortejakta, og det var så tidlig som i år 1632.

Det er også gjort flere funn av pilspisser og flåkniver i gamle dyregraver som beviser hjortejaktens lange tradisjoner på Otterøya.

Det sies også at det er her vi finner Norges nordligste hjort, så hvorfor ikke ta turen til Otterøya neste jaktsesong?