Elvene Namsen og Bjøra ligger i Nord-Trøndelag fylke, og er begge meget populære for blant annet laksefiske. Det tilbys også andre aktiviteter i og langs elvene, men laksefiske er desidert den mest ettertraktede aktiviteten her på sommerstid.

Namsen – «elvenes dronning»

Namsen, med det flotte tilnavnet «elvenes dronning», anses som en av Norges beste elver for laksefiske. Selv om Namsen er mest kjent for sin laks, er den øverste delen av elva også perfekt for ørretfiske.

Namsen strekker seg over hele 229 kilometer fra Store Namsvatnet i Røyrvik kommune til Namsenfjorden ved Namsos. Bjøra er en av de viktigste sideelvene, i tillegg til Sanddøla, Neselva, Tunnsjøelva, Lindseta, Tromsa, Flattådalselva og Frøyningselva.

Elva kan skilte med flere fiskearter, som blant annet inkluderer ørret, laks og den mindre laksearten namsblank.

Laks

Laksen er en meget populær fisk i Norge. Laksen er anadrom, noe som vil si at den vokser opp i ferskvann, for deretter å vandre ut i havet for å vokse seg enda større. Den vender så tilbake igjen til fødeelven for å gyte. Selv om laksen er anadrom, finnes det også laksearter som ikke vandrer ut i havet. Vi har kun to av disse bestandene i Norge, hvor den ene er namsblanken.

Ørret

Namsen er også rik på ørret – både sjøørret og brunørret.

Sjøørret

Sjøørret kan fort forveksles med laks, men den er litt mer lubben. På både kroppen og finnene har den også flere mørke flekker. Vi finner sjøørret i omtrent alle norske kystvassdrag som kan skilte med en viss størrelse, og hvor sjøørreten har mulighet til å vandre opp elva for å gyte. Ved gyting kan hannene få et noe annerledes særtrekk til utseendet sitt. Under gyting kan hannene nemlig få en litt krokformet underkjeve og buken kan bli litt grå, gulbrun eller gulrød i fargen. Sjøørreten tåler ikke mye forurensing, den dør faktisk ved lavere pH-verdi enn 4.7.

Brunørret

Brunørreten holder seg alltid i elva og er derfor en stasjonær art som også blir kalt innsjøørret. Brunørreten er en populær fisk innen sportsfiske, hvor det fiskes med flue, mark eller sluk. Brunørreten kan bli like stor som sjøørreten, men kan gjenkjennes ved at den har mer fremtredende farger og mer markerte prikker.

Namsblank

Namsblank, også kalt småblank, kan skilte med en helt unik egenskap. Den er nemlig en relikt laksefisk som gjennom hele sitt liv kun lever i ferskvann og i en spesiell elv, den går altså aldri ut i havet. Grunnen til dette er fordi den gjennom hele sin eksistent, så langt tilbake som til istiden, er blitt forhindret i å vandre ut i sjøen og derfor lever hele livet i ferskvann. Denne laksearten finnes i de øvre delene av Namsen og er mye mindre enn vanlig laks.

Navnet Namsblank har den selvfølgelig fått fordi den er unik for elva Namsen.

Bli med Namsen Adventure på laksefiske

Namsen Adventure tilbyr laksefiske i både Namsen og Bjøra. Her kan alle bli med, store som små. Du velger om du vil fiske alene eller i en gruppe, og om du er av den enkle typen eller av den litt mer luksuriøse typen – her er det muligheter for alle!

Namsen Adventure kan skilte med en totalt 6 kilometer lang strekning av Namsen og Bjøra. Strekningene til disposisjon strekker seg over varierte områder med både holmer og skjær, så her tilbys perfekte muligheter for fiske fra både land og båt, og for fluefiskere.

Enten du er nybegynner eller erfaren laksefisker, vil du her få muligheten til å få en fisk på kroken.

Laksefiskesesongen i Namsen åpner 1. juni og varer til 31. august, mens den i Bjøra åpner 15. mai og varer til 31. august.